Diện Tích và Chu Vi Hình Thang Vuông

Khái niệm: Trong hình học, hình thang có một góc vuông được gọi là hình thang vuông.

Dấu hiệu nhận biết hình thang vuông: Trong hình học, một hình thang có một góc vuông chính là hình thang vuông.

Với hình thang vuông thì chiều cao h của hình thang chính là cạnh bên vuông góc với hai đáy.

dien-tich-hinh-thang-vuong                                                                                                   ( Hình 1 )

Ví dụ: Ta có hình thang ABCD, trong đó AD vuông góc với AB và DC ( Hình 1 )

=> AD = h

I: Công thức tính diện tích hình thang vuông và bài tập ví dụ

  • Cho hình thang vuông ABCD (Hình 1 ), trong đó h= AD (h:ký hiệu chiều cao )

=> Diện tích hình thang vuông ABCD là S= (AB+CD)/2 × AD

II: Bài tập ví dụ 

Đề bài: Cho hình thang vuông ABCD (Hình 1 ), trong đó chiều cao h = AD = 4 cm, Hai đáy: AB= 3 cm, DC= 5 cm. Yêu cầu: Hãy tính diện tích hình thang vuông ABCD.

Giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang vuông ABCD: S= (AB+CD)/2 × AD

Ta có: AB = 3 cm, DC: 5 cm , AD= 4 cm

=> S= (3+5 ) / 2 *  4 = 16 cm^2.

BẦU TRỜI TRI THỨ CHÚC BẠN LUÔN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP.

Diện Tích và Chu Vi Hình Thang Vuông
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *