Cách Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Chữ Nhật

Bạn muốn tìm hiểu kiến thức và bài tập về công thức tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật? Bài viết sau sẽ chia sẻ tổng hợp tất cả những kiến thức về chu vi và diện tích hình chữ nhật mà bạn cần tìm.

 

I. Các Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Chữ Nhật

Cách Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Chữ Nhật

Khi bắt đầu học môn hình học thì những kiến thức cơ bản về các diện tích các hình học đơn giản như : diện tích hình vuông, diện tích hình tam giác, diện tích hình tròn, hình bình hành, hình thang…. là những kiến thức và bài tập các em học sinh được làm nhiều nhất. Đây là nền tàng kiến thức cơ bản đển các em học lên các lớp cao hơn.

Bài viết này Bautroitrithuc.com sẽ chia sẻ những kiến thức về công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật chính xác cùng với những bài tập liên quan

1. Định nghĩ của hình chữ nhật

– Là hình tứ giác có 4 là góc vuông cùng với 2 cặp cạnh đối song song với nhau, đây là một hình tứ giác đặc biệt

– Hình chữ nhật là một hình thang cân và cũng là hình bình hành nên có tất cả các tính chất cơ bản của 2 hình trên

 – 2 đường chét của hình chữ nhật có độ dài bằng nhau và cắt nhau tại trung tâm của 2 đường

– Hình chữ nhật có 2 đường chéo chia hình thành 4 tam giác cân

Các Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Chữ Nhật

ABCD là hình chữ nhật <=> ABCD là tứ giác có các góc A = B = C = D

2. Những dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật

Là hình được ứng dụng rất nhiều trong Toán học cũng như trong đời sống thực tế, vì thế dấu hiệu nhật biến hình chữ nhật cũng rất dễ hình dung và ghi nhớ như sau : 

– Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật

– Hình bình hành mà có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

– Hình thang cần có từ 1 góc vuông trở lên

– Tứ giác có ít nhất 3 góc vuông là hình chữ nhật

II. Công Thức & Cách Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Chữ Nhật

Kiến thức về chu vi và diện tích của hình chữ nhật và các hình khác là những kiến thức cơ bản khi các em học sinh bắt đầu học về hình học. Các em phải nghi nhớ những công thức này để áp dụng làm các bài tập sau này nhé.

 

Công Thức & Cách Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Chữ Nhật

1. Công thức vs Cách Tính Chu Vi Hình Chữ Nhất

Định nghĩa : Chu vi hình chữ nhật là tổng giá trị chiều dài và chiều rộng và nhận với 2 ( hoặc : Chu vi hình chữ nhật được tính bằng hai lần tổng của chiều dài và chiều rộng )

Công thức tính chu vi hình chữ nhật :

Chu vi của hình chữ nhật P = (A + B) X 2

– Trong đó ký hiệu :

+ P gọi là chu vi

+ A ký hiệu là chiều dài

+ B ký hiệu là chiều rộng

Ví dụ về cách tính chu vi hình chữ nhật : Cho ABCD là hình chữ nhật với chiều dài AB = 8cm và chiều rộng BD = 5cm. Các em hãy tính chu vi của ABCD

– Giải : Dựa vào công thức tính chu vi của hình chữ nhật ta có :

P = (AB + BD) X 2 = (8 + 5) X 2 = 26cm

 

Công thức vs Cách Tính Chu Vi Hình Chữ Nhất

2. Công thức vs Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhất

Khái niệm về diện tích hình chữ nhật : Diện tích của hình bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng của hình chữ nhật

Công thức 

Diện tích của hình chữ nhật S = A X B

Trong đó :

+ S ký hiệu là diện tích

+ A là ký hiệu chiều dài của hình

+ B là ký hiệu chiều rộng của hình

Ví dụ về diện tích hình chữ nhật : Giải thiết cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 8cm và chiều rộng BD = 5cm. Dựa vào công thức trên hãy tính diện tích của hình.

– Giải : Dựa vào công thức tích diện tích ta có :

P = AB X BD = 8 X 5 = 30cm

 

Công thức vs Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhất

III. Những Bài Tập Về Diện Tích và Chu Vi Hình Chữ Nhật

Tổng hợp những bài tập về chu vi và diện tích của hình chữ nhật hay gặp phải, các em nên làm nhật nhiều bài tập và nhiều dạng bài khác nhau để ghi nhớ kiến thức kỹ hơn và không bỡ ngỡ khi gặp các dạng bài lạ và khó.

Những Bài Tập Về Diện Tích và Chu Vi Hình Chữ Nhật

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK

bình luân