Cách Tính Diện Tích Hình Thoi và Chu Vi Hình Thoi

Bài viết sau đây sẽ nói tổng quan về công thức – bài tập tính diện tích hình thoi và chu vi hình thoi. Các bạn xem bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về hình thoi, các bài tập, lý thuyết liên quan.

 

I. Hình Thoi Là Gì?

Cách Tính Diện Tích Hình Thoi, Chu Vi Hình Thoi [Công Thức - Bài Tập]

Sau những bài viết chia sẻ kiến thức về hình học phẳng đặc biệt là các hình như : diện tích hình tròndiện tích hình thangdiện tích tam giácdiện tích hình bình hành . Bài viết sau sẽ nói rõ hơn về hình thoi, những công thức , bài tập về hình thoi

1. Định nghĩa hình thoi

Hình thoi là một hình bình hành ( tứ giác ) có tất cả 4 cạnh bằng nhau với 2 góc đối bằng nhau, 2 đường chéo của hình vuống góc với nhau và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo. Đường chéo cũng là đường phần giác của góc tương ứng. Hình thoi

Hình Thoi Là Gì?

 

2. Dấu hiệu nhận biết hình thoi

1. Bất kỳ tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi

2. Hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi

3. Hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm là hình thoi

4. Hình bình hành mà có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc

II. Công Thức Tính Diện Tích Hình Thoi và Chu Vi Hình Thoi

Bautroitrithuc.com sẽ chia sẻ đến bạn đọc các công thức chính xác nhất tính diện tích và chu vi của hình thoi cùng với các ví dụ và bài tập cụ thể, giúp các bạn dễ dàng hiểu và nắm bắt được những kiến thức này.

Công Thức Tính Diện Tích Hình Thoi và Chu Vi Hình Thoi

1. Công thức tính diện tích hình thoi

– Cách tính diện tích của hình thoi : Diện tích hình thoi được tính bằng 1/2 tích độ dài hai đường chéo của hình.

– Công thức cơ bản để tính diện tích hình thoi: S = 1/2 (d1 x d2)

Ký hiệu :

+ S : diện tích

+ d1 là độ dài đường chéo thứ nhất

+ d2 là độ dài đường chéo thứ hai

Công thức, bài tập và cánh tính diện tích hình thoi

* Ví dụ :

Đề bài : Cho hình thoi ABCD có chiều dài hai đường chéo lần lượt là 8cm và 12cm. Hỏi diện tích của hình thoi đó bằng bao nhiêu?

Giải : Dựa vào đề bài ta có d1 = 8cm và d2 = 12cm. Áp dụng công thức tính diện tích của hình thoi ta có

S (ABCD) = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (8 x 12) = 1/2 x 96 = 48 cm2

2. Công thức tính chu vi hình thoi

Khái niệm về cách tính chu vi hình thoi : Chu vi hình thoi bằng chiều dài một cạnh nhân với 4 ( 4 là số cạnh cảu hình )

Công thức tính chu vi của hình thoi : P = a * 4

– Ký hiệu :

+ P là chu vi

+ a là chiều dài 1 cạnh hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi

* Ví dụ :

Đề bài : Có một tấm bìa hình thoi đo được chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 8cm . Hỏi chu vi của tấm bìa hình thoi đó bằng bao nhiêu?

Giải :  Áp dụng công thức tính chu vi của hình thoi ở trên ta có a = 8cm. Chu vi hình thoi ABCD sẽ được tính như sau :

P (ABCD) = a x 4 = 8 x 4 = 32 cm

III. Các Bài Tập Về Hình Thoi

1. Bài toán số 1 

Đề bài : 

Tìm các hình thoi trong hình và giải thích tại sao.

Các Bài Tập Về Chu Vi và Diện Tích Hình Thoi

Bài giải:

Các tứ giác ở hình 102a, b, c, e là hình thoi.

– Hình 1a: ABCD được xác định là hình thoi dựa theo định nghĩa

– Hình 1b: Theo dấu hiệu nhận biết 4 thì EFGH là hình thoi

– Hình 1c: Theo dấu hiệu nhận biết 3 thì KINM là một hình thoi

– Hình 1e: Theo định nghĩa, vì AC = AD = AB = BD = BC nên ADBC là hình thoi

– Hinh 1d không là hình thoi vì 4 cạnh của hình không bằng nhau.

2. Bài toán số 2

Đề bài : 

Một hình thoi có 2 đường chéo lần lượt là 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng bao nhiêu trong các giá trị sau đây :

A. 6cm;       B. √41 cm ;        c) √164cm ;          d) 9cm

Bài giải:

Theo đề bài thì ABCD là hình_thoi, gọi O là giao điểm hai đường chéo thì theo định lý Pitago ta có:

Các Bài Tập Về Chu Vi và Diện Tích Hình Thoi

Suy ra B là đáp án cuối cùng của tôi.

3. Bài toán số 3

Đề bài : 

Hãy chứng minh các trung điểm của 4 cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi

Các Bài Tập Về Chu Vi và Diện Tích Hình Thoi

Bài giải: 

Theo hình thì ta có: AE = BE = ½.AB

DG = GC = ½ DC

Trong đó hai cạnh AB = DC (vì ABCD là hình chữ nhật)

suy ra => AE = BE = DG = GC

Chứng minh tương tự ta có AH = HD = FB = FC

Xét 2 tam giác EAH và GDH ta có:

AE = DG;

AH = HD

=> ΔEAH = ΔGDH => HE = HG.

Tương tự ta có: EH = EF = GH = GF

Suy ra : Theo định nghĩa thì EFGH là hình thoi

BÌNH LUẬN FACEBOOK

bình luân