Cách Học Dãy Điện Hóa Kim Loại Đầy Đủ Theo Các Vần Thơ 2019

Tổng hợp những thông tin kiến thức liên quan đến Dãy Điện Hóa của kim loại, ý nghĩa và cách học thuộc dãy điện hóa kim loại nhanh nhất kèm theo các bài tập liên quan.

 

I. Dãy Điện Hóa Kim Loại

Dãy Điện Hóa Của Kim Loại

1. Định nghĩa day điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại là dãy hoạt động hóa học của kim loại được sắp xếp theo mức độ hoạt động của các kim loại đó. Và mức độ hoạt động của các kim loại được xác định dựa theo khả năng tham gia vào các phản ứng hóa học với các chất khác nhau. Việc nghi nhớ và hiểu bản chất của dãy điện hóa kim loại sẽ giúp các em học sinh học hóa đơn giản hơn.

Định nghĩa day điện hóa của kim loại

Sơ đồ dãy điện hóa của kim loại

2. Dãy điện hóa kim loại có ý nghía gì?

Dựa và những thông tin từ dãy điện hóa kim loại chúng ta sẽ biết được các chất nào sẽ tác động được với nhau và qua đó dự đoán được xu hướng của phản ửng hóa học giữa cặp oxi hóa – khử theo quy tắc Anpha : Trong đó chất có tính oxi hóa mạnh hơn sẽ phản ứng oxi hóa chất khử mạnh hơn sinh ra một chất oxi hóa và 1 chất khử khác yếu hơn.

Dãy điện hóa của kim loại đầy đủ

Dãy điện hóa của kim loại đầy đủ

Trong dãy điện hóa của kim loại thi những chất đứng trước có tính khử mạnh hơn những chất đứng sau và ngược lại những chất đứng sau sẽ có tính oxi hóa mạnh hơn các chất đứng trước mình.

Dãy điện hóa kim loại có ý nghía gì

II. Các Học Thuộc Dãy Điện Hóa Của Kim Loại Nhanh Nhất

Khi học lên các lớp cao hơn thì việc áp dụng kiến thức của dãy điện hóa trong hóa học càng quan trọng. Khi đã học thuộc và hiểu bản chất của dãy này thì việc làm các bài tập liên quan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Để giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ hơn khi học các thầy cô đã nghĩ ra những mẹo học, những cách học dãy điện hóa của kim loại khá hay đó là sử dụng những vần thơ để mô tả thứ tự và tính chât của dãy.

Các Học Thuộc Dãy Điện Hóa Của Kim Loại Nhanh Nhất

Các Học Thuộc Dãy Điện Hóa Của Kim Loại

II. Những Tính Chất Cơ Bản Của Kim Loại

Dựa vào những thông tin của dãy điện hóa kim loại đầy đủ chúng ta xác định được các tính chất hóa học của chính các kim loại trong dãy đó. Qua đó ta thấy tính khử là tính chất hóa học nổi bật của kim loại.

Ta có công thức chung như sau :

1. Tính chất phản ứng vỡi những chất phi kim

Một số kim loại trong dãy có thể phản ứng hóa học với các chất phi kim và tạo ra các muối tương ứng. Các phi kim thường gặp như Clo, Oxi hay lưu huỳnh sau khi tác dụng với kim loại sẽ tạo ra được muối kết tủa

Ta có ví dụ :

2. Tính chất phản ứng với các dung dịch axit

Một số kim loại thì phải ứng được với các dung dịch axit tạo ra các muối và giải phóng khi hoặc nước.

3. Tính chất phản ứng với nước

Những kim loại nhóm IA, IIA sẽ phản ứng được với nước và tạo ra dung dịch kiềm và hidro

4. Tính chât phản ứng với các dung dịch muối

Việc một kim loại tác dụng với muối sẽ thể hiện tích đặc biệt của kim loại đó là kim loại mạnh hơn se đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối và tạo ra một muối mới và một kim loại mới.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

bình luân